E-tjänsten Rapportera flytt av får, getter och grisar samt Får- och geträkning

I den här tjänsten kan du rapportera flytt av får, getter och grisar. Du kan även rapportera när du skickar får och getter till slakt eller destruktion.

Här kan du även rapportera din årliga får- och geträkning.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

I vissa fall måste du skicka in en fullmaktsblankett

Om du vill använda din personliga e-legitimation för att logga in och företräda ett aktiebolag eller ett handelsbolag, eller någon annan typ av juridisk person, ska du skicka in en fullmakt som ger dig rätt att sköta rapporteringen. Fullmakten ska undertecknas av behörig firmatecknare.

Om du ska sköta rapporteringen åt någon annan djurhållare måste du ha en fullmakt från den djurhållaren. Om djurhållaren är en juridisk person måste firmatecknaren använda blankett, men om djurhållaren inte är en juridisk person går det bra att dela ut fullmakt via Mina sidor.

Vissa slakterier kan sköta din slaktrapportering om du ger dem en fullmakt. I så fall behöver du inte själv rapportera slakten av dina djur utan ansvarar bara för att uppdatera din stalljournal.

Du som har fullmakt

Om du har fullmakt loggar du in med e-legitimation. Du kan även logga in med e-legitimation via Mina sidor. Om du loggar in via Mina sidor så väljer du vem du ska representera, ditt bolag eller någon annan. Därefter kan du starta tjänsten.

Tänk på att Mina sidor inte är anpassade för mobiltelefon eller surfplatta. Till exempel fungerar inte fullmakterna. Det innebär att du måste använda dator om du ska göra något med fullmakt på Mina sidor.

Produktionsplatsnummer för slakterier och landskoder

När du rapporterar djur som gått till slakt behöver du ange slakteriets produktionsplatsnummer.

Vid export och import behöver du ange landskod.

Frågor och svar om e-tjänsten

Gäller e-tjänsten för rapportering av flytt av grisar, får eller getter också som stalljournal?

Nej, tjänsten fungerar inte som en stalljournal. Du behöver inte ha en stalljournal som är godkänd av Jordbruksverket för grisar, får eller getter. Men du bör ha en separat stalljournal eftersom du till exempel inte kan registrera födslar i e-tjänsten.

Vad betyder texten Visa fel i kolumnen Fel?

Texten Visa fel betyder att någon eller några uppgifter i rapporteringen är felaktiga. Klicka på den röda texten för att se orsaken till felet.

Kan jag rapportera Tillfälligt ute för får eller getter i denna e-tjänst?

Nej, om djuren till exempel ska ut på bete och sedan tillbaka till brukningscentrum ska du rapportera FORUT när djuren skickas från det produktionsplatsnummer där de hålls den mesta av tiden och FORIN när de kommer tillbaka till platsen.

Hur rapporterar jag slakt av får och getter?

När du rapporterar till slakt ska du alltid rapportera förflyttningen från det produktionsplatsnummer som du har anmält till slakteriet, vilket oftast är det nummer du har från huvudgården. Detta gäller även om du är registrerad som djurhållare på flera produktionsplatsnummer. Om du skickar djuren till slakt från något annat av dina produktionsplatsnummer som till exempel är ett bete, ska du ändå rapportera förflyttningen till slakteriet från huvudgården.

Du kan också låta slakteriet sköta din rapportering. Du måste då fylla i en fullmaktsblankett och skicka till oss.

Hur rapporterar jag destruktion av får och getter?

Du rapporterar detta precis som en vanlig förflyttning där du uppger antal, datum och till vilket produktionsplatsnummer du skickat kadavren. När du skickar kadaver till destruktion ska du alltid uppge produktionsplatsnummer SE 888888 som mottagare.

Kan jag rapportera förflyttningar som hände för en längre tid sedan?

Det går att rapportera förflyttningar som ligger längre bak i tiden. Tidigast datum som går att rapportera förflyttning av får eller getter är den 1 januari 2008 då kravet på att rapportera förflyttningar kom.

Vilka är öppettiderna för e-tjänsten?

Tjänsten är öppen dygnet runt utom mellan klockan 03.00 och 04.00. Det gäller med undantag för planerade driftstopp och eventuella tekniska problem.

Tekniska problem

Om du har problem med att logga in till tjänsten kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Vi rekommenderar att du använder en dator för att göra din rapportering i e-tjänsten.

Just nu finns det inga kända problem i e-tjänsten. Hör gärna av dig till vår kundtjänst du upptäcker något tekniskt fel.

Mer om rapportering av får, getter och grisar

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar till förflyttnings-registret för får, get och gris för ändamålen stödhantering, kontroll, statistik, information, smittspårning och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast uppdaterad: 2021-12-23