E-tjänsten Flytt av får, getter och grisar samt får- och geträkningen

I den här tjänsten kan du rapportera flytt av får, getter och grisar, till exempel om du sålt, köpt eller fått djur, eller om du skickat djur till slakt eller destruktion. Du ska även rapportera när du tar emot djur tillfälligt, till exempel om någon annans får är på ett av dina beten. Det är även i denna e-tjänst som du rapporterar får- och geträkningen.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Sms-påminnelse om du inte rapporterat en förflyttning

Om du har fått en sms-påminnelse kan du se i e-tjänsten vilken förflyttning det gäller. Du får ett förslag på rapportering som är baserad på de uppgifter som den andra aktören har uppgett. Förslaget finns under rubriken Aktuellt i e-tjänsten. Du kan inte göra rapporteringen genom att svara på sms:et.

Du kan inte ta för givet att du får en påminnelse om du är sen med din rapportering. Det beror på att vi bara kan skicka ut en påminnelse om en av aktörerna som är inblandade i förflyttningen faktiskt har rapporterat. Då kan vi påminna den andra aktören.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

I vissa fall måste du skicka in en fullmaktsblankett

Om du vill använda din personliga e-legitimation för att logga in och företräda ett aktiebolag eller ett handelsbolag, eller någon annan typ av juridisk person, ska du skicka in en fullmakt som ger dig rätt att sköta rapporteringen. Fullmakten ska undertecknas av behörig firmatecknare.

Om du ska sköta rapporteringen åt någon annan registrerad aktör (kallades tidigare djurhållare) måste du ha en fullmakt från den registrerade aktören. Om det är en juridisk person måste firmatecknaren använda blankett, men om det inte är en juridisk person går det bra att dela ut fullmakt via Mina sidor.

Vissa slakterier kan sköta din slaktrapportering om du ger dem en fullmakt. I så fall behöver du inte själv rapportera när du skickar djur till slakt utan ansvarar bara för att uppdatera din stalljournal.

Du som har fullmakt

Om du har fullmakt loggar du in med e‑legitimation. Du kan även logga in med e‑legitimation via Mina sidor. Om du loggar in via Mina sidor så väljer du vem du ska representera, ditt bolag eller någon annan. Därefter kan du starta tjänsten.

Tänk på att Mina sidor inte är anpassade för mobiltelefon eller surfplatta. Till exempel fungerar inte fullmakterna. Det innebär att du måste använda dator om du ska göra något med fullmakt på Mina sidor.

Frågor och svar om e-tjänsten

Gäller e‑tjänsten för rapportering av flytt av grisar, får eller getter också som stalljournal?

Nej, tjänsten fungerar inte som en stalljournal. Du bör ha en separat stalljournal eftersom du till exempel inte kan registrera födslar i e‑tjänsten. Den behöver inte vara godkänd av Jordbruksverket.

Hur ska jag rapportera om mina får eller getter är tillfälligt ute på till exempel bete?

Om du flyttar får eller getter mellan dina egna anläggningar, till exempel mellan huvudgården och ett av dina beten, behöver du inte rapportera det om anläggningarna ligger inom samma eller en angränsande kommun. Det räcker att du för in det i din stalljournal. Om anläggningarna ligger längre ifrån varandra måste du göra två rapporter för varje förflyttning. En rapport att du skickat djuren till en annan av dina anläggningar, och en rapport att du tagit emot djuren från en av dina andra anläggningar. Sen får du göra om samma procedur när du flyttar tillbaka djuren.

Om det är till någon annans anläggning gör du och den andra aktören varsin rapportering.

Hur rapporterar jag slakt av får och getter?

Om du skickat djur till slakt ska du rapportera det i e‑tjänsten. Du ska alltid rapportera förflyttningen från den anläggning (det SE‑nummer) som du har anmält till slakteriet, vilket oftast är det registreringsnummer du har från huvudgården. Detta gäller även om du är registrerad som aktör på flera anläggningar. Om du skickar djuren till slakt från någon annan av dina anläggningar, till exempel ett bete, ska du ändå rapportera förflyttningen till slakteriet från huvudgården.

Du kan också låta slakteriet sköta din rapportering. Du måste då fylla i en fullmaktsblankett och skicka till oss.

Hur rapporterar jag destruktion av får och getter?

När du skickar kadaver till destruktion ska du rapportera det i e‑tjänsten. Du ska alltid välja destruktionsanläggning SE‑888888.

Kan jag rapportera förflyttningar som hände för en längre tid sedan?

Det går att rapportera förflyttningar som ligger längre bak i tiden. Tidigast datum som går att rapportera förflyttning av får eller getter är den 1 januari 2008 då kravet på att rapportera förflyttningar kom.

Vilka är öppettiderna för e-tjänsten?

Tjänsten är öppen dygnet runt utom mellan klockan 03.00 och 04.00. Det gäller med undantag för planerade driftstopp och eventuella tekniska problem.

Tekniska problem

Om du har problem med att logga in till tjänsten kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

E‑tjänsten går utmärkt att använda på mobil eller surfplatta så länge du inte använder en fullmakt. Om du använder fullmakter måste du använda en dator.

Just nu finns det inga kända problem i e‑tjänsten. Hör gärna av dig till vår kundtjänst du upptäcker något tekniskt fel.

Mer om rapportering av får, getter och grisar

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar till förflyttnings-registret för får, get och gris för ändamålen stödhantering, kontroll, statistik, information, smittspårning och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast granskad: 2024-06-12

Till toppen