Förflyttningsfil för grisar

Förflyttningsfilen för grisar använder du när du vill rapportera att du flyttar grisar, tar in grisar i landet eller för ut grisar från landet. Förflyttningsfilen är framförallt ett hjälpmedel för dig som rapporterar många förflyttningar eller som sköter rapporteringen åt andra. Du gör förflyttningsfilen i excel.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Tekniska problem

Om du har problem med att logga in till tjänsten kan du kontakta vår kundtjänst.

Just nu finns det inga kända problem i e-tjänsten. Hör gärna av dig till vår kundtjänst om du upptäcker något tekniskt problem.

Mer om rapportering av grisar

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar till förflyttningsregistret för gris för ändamålen stödhantering, kontroll, statistik, information, smittspårning och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast granskad: 2024-06-12