Bekräfta eller ändra uppgifter om din hund

Här kan du som fått brev från oss på Jordbruksverket logga in och bekräfta eller ändra uppgifter om dig och din hund.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Bekräfta eller ändra uppgifterna

Har du fått brev från Jordbruksverket där vi frågar om vi har rätt uppgifter på dig och din hund i hundregistret? Logga in och antingen bekräfta nuvarande uppgifter i registret eller ändra dem. Du loggar in med det lösenord du har fått i brevet.

Mer om kravet på märkning och registrering av hundar

Alla hundar i Sverige måste märkas och registreras i hundregistret.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar när du registrerar din hund i det centrala hundregistret för ändamålen kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Information om tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2023-09-15

Till toppen