Ansökan om särskilt tillstånd för veterinärstudenter och djursjukskötarstudenter

I denna e-tjänst kan du som är student ansöka om att få utöva veterinäryrket eller djursjukskötaryrket.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Tänk på att uppgifterna inte sparas när du fyller i dina uppgifter i e-tjänsten. Det innebär att om du inte gör klart ansökan vid ett tillfälle får du vara beredd på att på nytt fylla i samtliga uppgifter och ladda upp de dokument som krävs.

Vi kommer att skicka beslutet till dig via e-post om har du angett en e-postadress. Annars skickar vi beslutet med vanlig post.

Kostnad för att ansöka

Du betalar en ansökningsavgift på 320 kronor. Det gör du i sista skedet av din ansökan och du betalar med kort.

Avgiften för denna ansökan eller anmälan är en offentlig avgift och den är inte momsbelagd (mervärdeskattelagen 4 kap 6 §).

Bifoga rätt bilagor

När du skickar in din ansökan måste du bifoga ett antal bilagor. Därför behöver du läsa om vilka bilagor som du ska bifoga och se till att du har dessa tillgängliga elektroniskt.

Du hittar informationen om bilagorna för respektive yrkesgrupp på våra sidor som vänder sig till dig som vill börja arbeta inom djurens hälso- och sjukvård.

Mer information om att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård

Du kan läsa mer om vad som krävs för att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård på våra sidor som vänder sig till dig som vill börja arbeta. Där hittar du också våra handläggningstider.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2021-12-13

Till toppen