Sök vattenbruk

Alla anläggningar med vattenlevande djur som är registrerade, och i många fall även godkända enligt EU:s djurhälsoförordning (animal health law, AHL), finns registrerade i Jordbruksverkets vattenbruksregister.

Anläggningarna är registrerade när detta krävs enligt EU:s lagstiftning om djurhälsa. Det finns ingen fullständig överensstämmelse mellan krav på sådan registrering och krav på odlingstillstånd, som hanteras av länsstyrelsen.

Så tolkas de uppdaterade hälsostatusarna på Sök Vattenbruk

Hälsostatus ”förklarad sjukdomsfri” används enbart i de fall Sverige har en så kallad fristatus för det aktuella territoriet.

I de fall Sverige har ett utrotningsprogram för en sjukdom används inte hälsostatusen ”förklarad sjukdomsfri”. Istället används statusen ”utrotningsprogram”. När det är aktuellt ändras statusen till ”misstanke”, ”restriktioner” eller ”bekräftad smitta”. Detta gäller för BKD i inlandszon och för IPN i kustzon. I de fall statusen är ”utrotningsprogram” betyder det alltså inte att smitta finns på den aktuella anläggningen.

Eftersom Sverige varken har fristatus eller utrotningsprogram för BKD i kustzon anges för anläggningar i kustzon med mottaglig art för BKD hälsostatusen ”ingen hälsostatus”. För sjukdomar som Sverige varken har fristatus eller utrotningsprogram för anges ingen hälsostatus.

Frågor om enskilda odlingstillstånd

Du kan ringa din länsstyrelse som svarar på frågor gällande enskilda odlingstillstånd.

Senast granskad: 2024-07-03

Till toppen