Sök vattenbruk

Alla anläggningar med vattenlevande djur som är registrerade, och i många fall även godkända enligt EU:s djurhälsoförordning (AHL), finns registrerade i vattenbruksregistret.

Sidan har utvecklats med uppgifter om hälsostatus för ett flertal sjukdomar som kan drabba eller spridas genom de arter som hålls vid de enskilda anläggningarna. Uppgifterna läggs in i systemet manuellt och alla anläggningar har inte hunnit hanteras än.

Om en anläggning har statusen "förklarad sjukdomsfri" är det viktigt att du öppnar upp rutan om anläggningen ifråga för att se om den är förklarad sjukdomsfri för samtliga sjukdomar eller endast för vissa.

Anläggningarna är registrerade när detta krävs enligt EU:s lagstiftning om djurhälsa. Det finns ingen fullständig överensstämmelse mellan krav på sådan registrering och krav på odlingstillstånd, som hanteras av länsstyrelsen.

Frågor om enskilda odlingstillstånd

Du kan ringa din länsstyrelse som svarar på frågor gällande enskilda odlingstillstånd.

Senast granskad: 2022-05-02