Tillstånd för semin- och embryoverksamhet

I denna e-tjänst kan du som anordnare ansöka om tillstånd för att bedriva seminverksamhet och embryoverksamhet.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Logga in med e‑legitimation

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Tjänsten kan användas på dator, surfplatta eller smartphone. Vi rekommenderar att du använder dator eller surfplatta.

Kostnad för ansökan

Det är gratis att ansöka om seminverksamhet eller embryoverksamhet inom Sverige.

Vill du ansöka om seminverksamhet med handel inom EU kostar ansökan 12 200 kronor. Du kommer få en faktura från Jordbruksverket efter att du gjort ansökan. Handläggning startar så fort din faktura är betald.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2023-08-31

Till toppen