Utfodring av djur med obearbetade eller otillräckligt bearbetade animaliska biprodukter

I e-tjänsten anmäler du att du vill utfodra vissa typer av djur med obearbetade eller ofullständigt bearbetade animaliska biprodukter. Du kan även ansöka om tillstånd i de fall det krävs.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Tänk på det här innan du ansöker

  • Det är du som ansvarar för verksamheten som ska anmäla. Du ska loggar in och signerar med e‑legitimation.
  • En registrering är kostnadsfri och gäller tillsvidare.
  • Ett tillstånd kostar 500 kronor och ska betalas innan vi börjar handlägga ärendet. Ett tillstånd gäller i 3 år.
  • För att du ska hinna få ditt ärende handlagt i tid bör du skicka in din anmälan och den eventuella avgiften senast 30 dagar innan du planerar att påbörja utfodringen.

Avgiften för ansökan är en offentlig avgift och den är inte momsbelagd (mervärdeskattelagen 4 kap 6 §).

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor om e-tjänsten kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2024-03-01

Till toppen