E-tjänsten Mina undersökningar

I e-tjänsten kan du delta i de undersökningar Jordbruksverkets statistikenhet skickar ut.

Driftinformation: Det kan vara störningar i e‑tjänsten på grund av underhålls­arbete onsdagen den 7 juni klockan 17–22.

Jordbruksverkets statistikenhet genomför varje år en rad undersökningar där vi samlar in uppgifter från våra kunder, företag och samarbetspartner. Om du har fått ett brev från Jordbruksverket om att delta i en undersökning via Mina undersökningar är det denna e-tjänst du ska använda.

Logga in med e-legitimation

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank för BankID eller besök webbplatsen Freja för Freja eID.

Den person som undersökningen är skickad till kan logga in med e-legitimation.
Du kan då se tidigare undersökningar som du har skickat in med start från och med 2019.

Är du juridisk person eller inte har någon e-legitimation loggar du in med det användarnamn och lösenord som du hittar i det material som du fått från Jordbruksverket. Observera att fullmakter som gäller för andra ändamål på Jordbruksverket inte gäller för Mina undersökningar.

Om du loggar in med användarnamn och lösenord kommer du inte se dina tidigare undersökningar.

Sekretessbestämmelser

De uppgifter Jordbruksverket samlar in med stöd av lag (2001:99) om den officiella statistiken skyddas hos myndigheten av absolut sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, så kallad statistiksekretess. Från denna absoluta sekretess finns ett fåtal undantag, bland annat kan uppgifter lämnas ut för forskningsändamål om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller närstående inte lider skada eller men. När uppgifter från Jordbruksverkets statistikverksamhet lämnas ut för forskningsändamål till en annan myndighet överförs statistiksekretessen med stöd av 11 kap. 3 § OSL till mottagande myndighet, förutsatt att uppgifterna inte omfattas av någon annan sekretessbestämmelse hos den mottagande myndigheten, se 11 kap. 8 § OSL. Av 2 kap. 1 § OSL följer att det är förbjudet för såväl myndigheter som vissa personer (som har tystnadsplikt) att röja uppgifter som är sekretessbelagda.

Behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Kontakta oss om du har frågor

Behöver du hjälp med att logga in eller med att fylla i undersökningen så kontakta oss på statistikenheten.

Senast granskad: 2022-04-06