E-tjänst för ansökan om undantag från kravet på betalningsbevis

I e-tjänsten ansöker du om undantag från kravet på betalningsbevis. E-tjänsten motsvarar blanketten SJV LSB 12:8.

Driftinformation: Det kan vara störningar i e-tjänsten på grund av underhållsarbete den 8 december kl. 17-22.

Du loggar in i e-tjänsten med BankID. Du ska antingen vara firmatecknare för den organisation som du söker undantaget för eller ha en fullmakt som visar att du är behörig företrädare för firmatecknaren. Du kan när som helst avbryta din påbörjade ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle. Uppgifterna i ansökan sparas automatiskt.

Du kan använda e-tjänsten på dator, surfplatta eller smartphone. Vi rekommenderar att du använder dator eller surfplatta.

Dessa kan få undantag från kravet på betalningsbevis

Stödmottagare som har beviljats stöd kan få undantag från kravet på betalningsbevis vid ansökan om utbetalning. Det gäller företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar och TA inom

  • landsbygdsprogrammet 2014–2020
  • havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020
  • regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014–2020.

De organisationer som kan få ett sådant undantag är

  • organisationer med en central ekonomifunktion
  • regioner
  • kommuner
  • myndigheter.

Med central ekonomifunktion menar vi en ekonomifunktion som samlat hanterar bokföring och betalningar för en organisation med flera kontor på olika postorter och där organisationen och alla kontor har samma organisationsnummer.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i ansökan för ändamålen stödhantering, kontroller, information, statistisk och utvärderingar. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning samt rättslig förpliktelse. Uppgifterna behandlas elektroniskt.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast uppdaterad: 2020-05-20