Godkännande av spridningsutrustning för växtskyddsmedel

Din spridningsutrustning för växtskyddsmedel måste godkännas av Jordbruksverket. Ansökan om godkännande av sprutan gör du via e-tjänsten.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Logga in i e-tjänsten

Det är Jordbruksverket som godkänner din spridningsutrustning.

Det här behöver du tänka på när du gör din ansökan

Du, eller någon du anlitat, gör din ansökan om godkännande av sprutan via e-tjänsten. Det finns ingen fysisk blankett att ansöka på.

Du kan ta hjälp av manualen för att se hur du ska göra när du använder e-tjänsten.

Uppgifterna som du lämnar i din ansökan ger Jordbruksverket det beslutsunderlag som behövs för ett godkännande. Beslutet om att sprutan är godkänd skickas till den person vars adressuppgifter står i e-tjänsten.

Funktionstestprotokoll

I din ansökan måste du bifoga ett underskrivet funktionstestprotokoll. Det är funktionstestaren som ska skriva under protokollet. Båda sidorna på protokollet ska skickas med i ansökan, helst i PDF-format.

Ansökningsavgift

Kostnaden för att ansöka om godkännande är 100 kronor per ansökan. Du betalar avgiften direkt i e-tjänsten med betalkort.

Avgiften för denna ansökan eller anmälan är en offentlig avgift och den är inte momsbelagd (mervärdeskattelagen 4 kap 6 §).

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Användarvillkor

Du kan göra din ansökan via e-tjänsten på dator, surfplatta eller smartphone. Vi rekommenderar att du använder dator eller surfplatta.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2023-01-26

Till toppen