Prognos och varning – API

I denna tjänst kan du söka på graderingar av växtskadegörare (svampar och insekter) som gjorts i lantbruk och trädgårdsgrödor.

Det här kan du göra via vårt API

Du kan hämta graderingsresultat från prognos och varning i json-format. Du begränsar ditt urval genom att ange en tidsperiod och kan även filtrera på gröda och skadegörare.

Så hämtar du data

För att hämta data och testa direkt i webbläsaren behöver du klicka på Logga in till API-tjänsten ovan och ange följande användarnamn och lösenord.

Användarnamn: aiqu9neigheigaebeeP8nohh4kiengei
Lösenord: Jordbruksverket

Notera att användarnamn och lösenord gäller tills vidare och kan ändras utan förvarning. Kontakta därför vår kundtjänst om du planerar att använda API:et i en produktionsmiljö. Du kan då få ett eget användarnamn och lösenord för just ditt system.

Har du frågor om tjänsten så kan du mejla dem till oss.

Genom att anropa länken till tjänsten får du ett resultat i json-format beroende på vad du söker på. Exempel: api.jordbruksverket.se/rest/povapi/graderingar?fran=2021-04-15&till=2021-07-30&groda=vete&skadegorare=blad

Du kan också anropa API:et utanför webbläsaren, t.ex. med hjälp av CURL:

curl -X GET --header 'Accept: application/json' --header 'Authorization: Basic YWlxdTluZWlnaGVpZ2FlYmVlUDhub2hoNGtpZW5nZWk6Sm9yZGJydWtzdmVya2V0' 'https://api.jordbruksverket.se/rest/povapi/graderingar?fran=2019-08-04&till=2019-11-22&groda=vete&skadegorare=blad'

Exempel på svarsstruktur

[{"skordear": 2019,"utplaceringsdatumFalla": null,"lan": "Blekinge län","delomrade": "Blekinge","latitud": "6214000","longitud": "477000","ekologisk": false,"groda": "Höstvete","sort": "RGT Reform","sadatum": "2018-09-20","forfrukt": "Höstraps","forforfrukt": "Höstvete","jordart": "Lättlera (15-25 % ler)","plojt": null,"broddbehandling": null,"graderingstillfalleList": [{"graderingsdatum": "2019-04-29","utvecklingsstadium": 33,"graderingstyp": "Veckovis","graderingList": [{"skadegorare": "Bladfläcksvampar","matmetod": "% ang blad 1–3","varde": 0.01},{"skadegorare": "Gräsbladlus","matmetod": "antal/strå","varde": 0},{"skadegorare": "Havrebladlus","matmetod": "antal/strå","varde": 0},{"skadegorare": "Sädesbladlus","matmetod": "antal/strå","varde": 0},{"skadegorare": "Vetets bladfläcksjuka","matmetod": "% ang blad 1–3","varde": 0}]}]

De här anropen kan du göra

Visa när senaste uppdatering gjordes i databasen:

Hämta alla grödor som är kopplade till graderingar:

Hämta alla grödor:

Hämta alla skadegörare som är kopplade till graderingar:

Hämta alla skadegörare:

Hämta graderingar:

Parametrar:

  • fran -> datum (obligatorisk), format: YYYY-MM-DD
  • till -> datum, format: YYYY-MM-DD
  • groda -> sträng (namn på gröda från listan i svaret på anropet /povapi/groda eller /povapi/groda/alla)
  • skadegorare -> sträng (namn på skadegörare från listan i svaret på povapi/skadegorare eller povapi/skadegorare/alla)

Exempel:

När uppdaterades sidan senast?

Du kan anropa tjänsten för att se när data uppdaterades senast.

Exempel på svarsstruktur

[{"namn": "/graderingar","uppdaterad": "2021-07-07 00:03:06.426 +0200"}]

Senast granskad: 2023-11-28

Till toppen