Prognos och varning – API

Hitta på sidan

I denna tjänst kan du söka på graderingar av växtskadegörare (svampar och insekter) som gjorts i lantbruk och trädgårdsgrödor.

Det här kan du göra via vårt API

Du kan hämta graderingsresultat från prognos och varning i json-format. Du begränsar ditt urval genom att ange en tidsperiod och kan även filtrera på gröda och skadegörare.

Logga in i API-tjänsten Prognos och varning  

Hur hämtar jag data?

För att hämta data behöver du få ett användarnamn och lösenord. För att få tillgång till ett sådant behöver du kontakta vår kundtjänst.

Genom att anropa länken till tjänsten får du ett resultat i json-format beroende på vad du söker på. Exempel: api.jordbruksverket.se/rest/povapi/graderingar?fran=2019-08-04&till=2019-11-22&groda=vete&skadegorare=blad

Exempel på svarstruktur

[{"skordear": 2019,"utplaceringsdatumFalla": null,"lan": "Blekinge län","delomrade": "Blekinge","latitud": "6214000","longitud": "477000","ekologisk": false,"groda": "Höstvete","sort": "RGT Reform","sadatum": "2018-09-20","forfrukt": "Höstraps","forforfrukt": "Höstvete","jordart": "Lättlera (15-25 % ler)","plojt": null,"broddbehandling": null,"graderingstillfalleList": [{"graderingsdatum": "2019-04-29","utvecklingsstadium": 33,"graderingstyp": "Veckovis","graderingList": [{"skadegorare": "Bladfläcksvampar","matmetod": "% ang blad 1–3","varde": 0.01},{"skadegorare": "Gräsbladlus","matmetod": "antal/strå","varde": 0},{"skadegorare": "Havrebladlus","matmetod": "antal/strå","varde": 0},{"skadegorare": "Sädesbladlus","matmetod": "antal/strå","varde": 0},{"skadegorare": "Vetets bladfläcksjuka","matmetod": "% ang blad 1–3","varde": 0}]}]

När uppdaterades sidan senast?

Du kan anropa tjänsten för att se när data uppdaterades senast.

Exempel på svarstruktur

[{"namn": "/graderingar","uppdaterad": "2021-07-07 00:03:06.426 +0200"}]

Senast uppdaterad: