Ängs- och betesinventeringen

Sveriges ängs- och betesmarker har inventerats. Kartskiktet Ängs- och betesmarksinventeringen innehåller ytor för alla marker som besökts vid inventeringen till och med 2016.

Till toppen