Anläggningar för djurhållning

Viss typ av djurhållning som hålls på en plats ska anmälas till Jordbruksverket. I anläggnings­registret finns uppgifter om anläggningarna.

Till toppen