Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Jordbruksblock

Jordbruksblock är en datamängd som innehåller uppgifter om maximalt stödberättigande jordbruksmark enligt EU:s definitioner.