Vattenbruksföretag

Register över vattenbruksföretag med uppgifter om varje vattenbruksföretag och deras anläggningar.

Vattenbruksanläggningarnas geografiska läge anges med koordinater. Syftet med registret över vattenbruksanläggningarna är bland annat att göra det möjligt att förstå smittspridningen genom att följa djur vid förflyttning mellan olika platser vid utbrott av smittsamma sjukdomar.

Till toppen