Prognos och Varning - API

I denna tjänst kan du söka på graderingar av växtskadegörare (svampar och insekter) som gjorts i lantbruk och trädgårdsgrödor.

Till toppen