Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Populärvetenskapliga sammanfattningar – djurförsök

Här kan du söka bland populärvetenskapliga sammanfattningar från tiden 2013-2020. Sammanfattningarna visar vilken forskning med djur som pågår i Sverige.

Välj rätt webbläsare

Sökfunktionen fungerar inte i Internet Explorer.

Totalt 702 träffar

Filtrera din sökning

Filtrera din sökning

Årtal
Djurslag
Syfte

Forskning om vilka effekter sjukdomar, ohälsa eller annat avvikande tillstånd har på människor, djur eller växter samt hur de ska undvikas, förebyggas, diagnosticeras eller behandlas

Forskning som innebär utvärdering, påvisande, reglering eller modifiering av fysiologiska tillstånd hos människor, djur eller växter

Utveckling, tillverkning eller testning av kvalitet, effekt och säkerhet av läkemedel, livsmedel, foder och andra ämnen eller produkter. Detta gäller endast i de system som avses i följande 3 syften Tillämpad forskning om sjukdomar, Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd och Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd.

Användning i högskoleutbildning eller i utbildning som syftar till att förvärva, upprätthålla eller utveckla yrkesfärdigheter under förutsättning att användningen framgår av utbildningens kursplaner, och är nödvändig med hänsyn till syftet med utbildningen

Svårhetsgrad
Utvärderingiefterhand
 1. Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Titel Miljövinster av ett kommersiellt trålfiske efter storspigg: gynnande av kustrovfiskbestånd, minskande eutrofieringssymptom och fiskfoder reduktion…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
   Skydd av den naturliga miljön för att bevara människors hälsa eller välfärd
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2014
  • Övriga fiskar
  • ≥10001 st
 2. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… En viktig fråga är om och…

  • Syfte:
   Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd
   Skydd av den naturliga miljön för att bevara människors hälsa eller välfärd
  • Svårhetsgrad: Ringa svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2014
  • Övriga däggdjur
  • 101-500 st
  • Djurvälfärd
 3. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Med hjälp av denna typ av…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2014
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 101-500 st
  • Inflammation
  • Hjärt/Kärl
 4. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2014
  • Klogrodor (Afrikansk och västafrikansk klogroda)
 5. \ l \ l Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Djurexperimentell råttmodell för att studera bakomliggande orsaker till förändrad muskelfunktion och förlamning hos intensivvårdspatienter… Idag vet vi att detta är…

  • Syfte:
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Ringa svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2014
  • Brunråtta
  • Skelett/Muskler
 6. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning* Titel Cancer-specifikt protein kan skapa vägar för nya behandlingsmetoder vid tjocktarmscancer… Försökets varaktighet j November 2013-november 2018 Sökord (nyckelord, max 5) l Cancer, behandling Försökets…

  • Syfte: Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 501-1000 st
  • Cancer
 7. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara låttförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… På senare år har [l l C…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 101-500 st
  • Immunsystem
  • Nervsystem
 8. 1S: ( 3 Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning… Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 101-500 st
  • Immunsystem
  • Nervsystem
 9. Bilaga 1-Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Det betyder att om vi kan…

  • Syfte: Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
 10. Bilaga l -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte: Grundforskning
  • Svårhetsgrad: Avsevärd svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Ja
  • 2013
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Diabetes/Insulin
  • Transplantation
 11. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Spraket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 501-1000 st
  • Diabetes/Insulin
  • Transplantation
 12. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt Titel SOCS-proteiners…

  • Syfte: Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Immunsystem
  • Infektion
  • Lungor/Luftvägar
 13. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning* Titel l Kolinerg stimulering som ny behandlingsmetod av minnes-och inlärningsstörningar efter kirurgiskt ingrepp i narkos Försökets varaktighet l dec 2013-aug 2015 Sökord (nyckelord, max 5) Kirurgi…

  • Syfte: Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Inflammation
  • Nervsystem
 14. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Vi vill nu mer i detalj…

  • Syfte: Grundforskning
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Brunråtta
  • 101-500 st
  • Inflammation
  • Nervsystem
 15. Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Titel Den diagnostiska användbarheten av anti-MOlleriskt hormon hos häst, hund, katt och nöt Försökets varaktighet Sökord (nyckelord, max 5) diagnostik…

  • Syfte: Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Katt
  • Hund
  • Hästar, åsnor och korsningar
  • Nötkreatur
  • 101-500 st
  • Urinvägar/Fortplantning
 16. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • 5001-10000 st
  • Nervsystem
 17. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Nervsystem
 18. -~- z i Bilaga 1-Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverketwebbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… fXl fXl n n n D n n…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Användning inom utbildning
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 501-1000 st
  • Etologi/Beteende
 19. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte: Grundforskning
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 101-500 st
  • Cancer
  • Urinvägar/Fortplantning
 20. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… l varje bur går en hona…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 501-1000 st
  • Nervsystem
 21. Grundforskning; Forskning om vilka effekter sjukdomar, ohälsa eller annat avvikande tillstånd har på människor, djur eller växter samt hur de ska undvikas, förebyggas, diagnosticeras eller behandlas; Forskning som innebär utvärdering, påvisande…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • 501-1000 st
  • Nervsystem
 22. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… l de flesta fall är den…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 101-500 st
  • Cancer
  • Nervsystem
  • Stamceller
  • Transplantation
 23. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… l de flesta fall är den…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • 101-500 st
  • Cancer
  • Nervsystem
  • Stamceller
  • Transplantation
 24. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populäJVetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket we b bp lats… Språket ska därför vara lättförståeligt aven för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Vi vill ta reda på hur…

  • Syfte: Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Avsevärd svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Ja
  • 2013
  • 501-1000 st
  • Hjärt/Kärl
  • Inflammation
 25. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därfor vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Under en period om 5 år…

  • Syfte: Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Avsevärd svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Ja
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 1001-5000 st
  • Hjärt/Kärl
 26. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Vi undersöker även n a t…

  • Syfte: Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 1001-5000 st
  • Diabetes/Insulin
 27. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… För att kunna fö rstå de…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
   Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • ≥10001 st
  • Hormonsystem
  • Nervsystem
  • Parkinsons
  • Stamceller
 28. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning* Titel Analys av mekanismen för smärtstillande effekten av paracetamol Försökets varaktighet l April 2012-april 2015 Sökord (nyckelord, max 5) Smärtlindring, paracetamol, smärta, biverkningar Försökets…

  • Syfte: Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 101-500 st
  • Smärta
  • Syfte: Grundforskning
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Immunsystem
 29. o "' o "' ... .... o > .., "' Bilaga 1 - MaJJIRubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel l Analys av kemiska substansers effekt på neurogenes och tumörbildning i den vuxna hjärnan Sökord (key words, max 5 Glioblastom, glioma stem…

  • Syfte: Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Ja
  • 2013
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Cancer
  • Nervsystem
 30. Titel saknas

  Etisk ansökan Populärvetenskaplig sammanfattning --;; 'l 2 !ut… Infektionssjukdomar orsakade av patagena bakterier fortsätter att drabba mänskligheten trots utvecklingen av olika läkemedel… Vi fokuserar oss på bakterien Neisseria meningitidis…

  • Syfte:
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
 31. Titel saknas

  Vi studerar immunförsvaret och dess roll i att bekämpa cancer, sk… I våra försök använder vi både immunkompetenta och immundefekta möss av olika stammar… Vi har använt djurförsök i mer än tio år för att studera effekten av sk… Vi vill nu förfrna denna typ…

  • Syfte: Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
 32. Utveckling, tillverkning eller testning av kvalitet, effekt och säkerhet av läkemedel, livsmedel, foder och andra ämnen eller produkter… Detta gäller endast i de system som avses i följande 3 syften Tillämpad forskning om sjukdomar, Tillämpad…

  • Syfte: Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Ja
  • 2013
  • Hund
  • 101-500 st
 33. l l Rollen av plasmakontaktsystemet i regleringen av den mikrovaskulära permeabiliteten… Försökets varaktighet ·- · ~ ~·-··-·-erne( l Sökord (nyckelord, max 5) l Plasma kontaktsystem, hereditär angioödem ·l Försökets syfte (enligt 3 kap 1 § SJVFS 2012…

  • Syfte: Grundforskning
  • Svårhetsgrad: Ringa svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • 501-1000 st
 34. Bilaga 1 -Populärvet enskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… l Diarienummer 2(9) J Vi…

  • Syfte:
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
   Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 501-1000 st
  • Astma/Allergi
 35. Bilaga l -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Molekylära mekanismer i regleringen av blodbildning och utveckling av akut leukemi… Sökord (Key Words, max 5) Leukemi, blodbildning, genreglering Syftet med försöket (enligt…

  • Syfte: Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • Cancer
 36. Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Avcellulariserad vävnad för att guida kroppens läkning Sökord (key words, max 5 Tissue engineering, avcellularisering Syftet med försöket (enligt artikel 5 Direktiv 2010/63…

  • Syfte:
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
   Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Brunråtta
  • 101-500 st
 37. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Man rä knar idag med att…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Cancer
 38. Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Sköldkörtelhormon påverkar metabola och kardiavaskulära parametrar Sökord (key words, max 5 sköldkörtel, metabolisk, kardiovaskulär, hjärta, hjärna Syftet med försöket…

  • Syfte:
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Hjärt/Kärl
  • Hormonsystem
  • Metabolism (ämnesomsättning)
 39. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning* Titel l Mekanismer för uppkomst av skador i kärlväggen vid systemisk inflammation Försökets varaktighet 31/12 2015 Sökord (nyckelord, max 5) !Inflammation, hjärt-kärlsjukdom, diabetes Försökets syfte…

  • Syfte: Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Diabetes/Insulin
  • Hjärt/Kärl
  • Inflammation
 40. Bilaga 1 - Popularvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… l de fall vi studerar t…

  • Syfte: Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Avsevärd svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Ja
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 1001-5000 st
  • Diabetes/Insulin
 41. l Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Brunråtta
  • 501-1000 st
  • Stroke
  • Transplantation
 42. Bilaga l -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte: Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Ringa svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Nötkreatur
  • 1-100 st
 43. Färgväxling hos fisk

  Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Ev fisk som ser sjuk ut…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Zebrafisk
  • Övriga fiskar
  • Etologi/Beteende
 44. Studier av budbärarceller i lymfa

  o ,-, o N ;! c > "> en Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samti digt…

  • Syfte: Grundforskning
  • Svårhetsgrad: Avsevärd svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Ja
  • 2013
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Immunsystem
 45. Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Om materialet är retande kan djuret…

  • Syfte: Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
 46. Ny förebyggande behandling mot blodpropp

  .. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
   Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Brunråtta
  • 1001-5000 st
  • Hjärt/Kärl
 47. Immunitet mot tarminfektioner

  Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståe.ligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte: Grundforskning
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • 5001-10000 st
  • Infektion
  • Mag/Tarm
 48. Bilaga l -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Genetisk strategi för att studera mekanismer och behandling av leukemi… Sökord (Key Words, max 5) Leukemi, transplantation,transgena möss, benmärg, leukemiutveckling Syftet…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Cancer
  • Transplantation
 49. Bilaga l -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Tumörbiologiska studier i musmodell för thyroideacancer Sökord (Key Words, max 5) sköldkörtel; onkgen; patogenes; tumörprogression Syftet med försöket (enligt artikel 5…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • Cancer
  • Hormonsystem