Sök i Jordbruksverkets författningssamling

Du kan söka bland våra föreskrifter och allmänna råd i vår sökfunktion, här hittar du även tidigare ändringar av dem.

Din sökning på 2016:19 gav 154 träffar

Filtrera din sökning

Filtrera din sökning

Grundföreskriftsår
Författningsstatus
 1. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2019:56 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd,…

  • Grundföreskriftnr: 2016:19
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:56
  • 2016
  • 2019
  • Historik
 2. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:4 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd,…

  • Grundföreskriftnr: 2016:19
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:4
  • 2016
  • 2020
  • Historik
 3. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:33 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd,…

  • Grundföreskriftnr: 2016:19
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:33
  • 2016
  • 2020
  • Historik
 4. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 SJVFS 2016:34 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare

  • Grundföreskriftnr: 2013:38
  • Ändringsföreskriftnr: 2016:34
  • 2013
  • 2016
  • Upphävd
 5. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:13 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet,…

  • Grundföreskriftnr: 2021:13
  • 2021
  • Aktuell
 6. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:10 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:31) om stöd från det

  • Grundföreskriftnr: 2016:31
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:10
  • 2016
  • 2020
  • Aktuell
 7. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, Tfn 036-15 50 00 Telefax: 036-19 05 46 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2016:30 Statens jordbruksverks föreskrifter om insamling av uppgifter om kläckägg

  • Grundföreskriftnr: 2016:30
  • 2016
  • Aktuell
 8. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 SJVFS 2016:24 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:12) om

  • Grundföreskriftnr: 2007:12
  • Ändringsföreskriftnr: 2016:24
  • 2007
  • 2016
  • Upphävd
 9. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2018:24 Statens jordbruksverks föreskrifter om hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar

  • Grundföreskriftnr: 2018:24
  • 2018
  • Upphävd
 10. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 SJVFS 2016:4 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:8) om rutiner vid hand

  • Grundföreskriftnr: 2015:8
  • Ändringsföreskriftnr: 2016:4
  • 2015
  • 2016
  • Historik
 11. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2016:15 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:30) om avgifter för vissa

  • Grundföreskriftnr: 2011:30
  • Ändringsföreskriftnr: 2016:15
  • 2011
  • 2016
  • Upphävd
 12. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:27 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:35) om behörighet att

  • Grundföreskriftnr: 2014:35
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:27
  • 2014
  • 2021
  • Aktuell
 13. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:15 Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens

  • Grundföreskriftnr: 2021:15
  • 2021
  • Aktuell
 14. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 1 SJVFS 2018:11 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd,…

  • Grundföreskriftnr: 2016:19
  • Ändringsföreskriftnr: 2018:11
  • 2016
  • 2018
  • Historik
 15. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 1 SJVFS 2017:14 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd,…

  • Grundföreskriftnr: 2016:19
  • Ändringsföreskriftnr: 2017:14
  • 2016
  • 2017
  • Historik
 16. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN SJVFS 2016:42 Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:50) om saluföring m.m. av

  • Grundföreskriftnr: 2016:42
  • 2016
  • Aktuell
 17. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:21 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2017:13) om stöd för mjölk

  • Grundföreskriftnr: 2017:13
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:21
  • 2017
  • 2021
  • Aktuell
 18. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2017:4 Statens jordbruksverks föreskrifter om extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter; Utkom

  • Grundföreskriftnr: 2017:4
  • 2017
  • Aktuell
 19. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 1 SJVFS 2016:43 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om saluföring m.m.

  • Grundföreskriftnr: 2004:79
  • Ändringsföreskriftnr: 2016:43
  • 2004
  • 2016
  • Upphävd
 20. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:17 Saknr J 12 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om

  • Grundföreskriftnr: 1995:125
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:17
  • 1995
  • 2021
  • Aktuell
 21. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 1 SJVFS 2016:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt

  • Grundföreskriftnr: 2016:19
  • 2016
  • Historik
 22. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 1 SJVFS 2016:33 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om

  • Grundföreskriftnr: 2015:25
  • Ändringsföreskriftnr: 2016:33
  • 2015
  • 2016
  • Historik
 23. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:25 Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning av trä med KD 56°C/30 min-märket; Utkom från

  • Grundföreskriftnr: 2020:25
  • 2020
  • Aktuell
 24. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 1 SJVFS 2016:2 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:35) om företagsstöd,…

  • Grundföreskriftnr: 2015:35
  • Ändringsföreskriftnr: 2016:2
  • 2015
  • 2016
  • Upphävd
 25. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2016:18 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:66) om godkännande av

  • Grundföreskriftnr: 2009:66
  • Ändringsföreskriftnr: 2016:18
  • 2009
  • 2016
  • Historik
 26. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2016:11 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om

  • Grundföreskriftnr: 2015:25
  • Ändringsföreskriftnr: 2016:11
  • 2015
  • 2016
  • Historik
 27. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 SJVFS 2016:1 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:37) om nationellt stöd

  • Grundföreskriftnr: 2006:37
  • Ändringsföreskriftnr: 2016:1
  • 2006
  • 2016
  • Historik
 28. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2018:2 Saknr K 30 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS

  • Grundföreskriftnr: 2007:12
  • Ändringsföreskriftnr: 2018:2
  • 2007
  • 2018
  • Upphävd
 29. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:24 Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen porcint

  • Grundföreskriftnr: 2021:24
  • 2021
  • Aktuell
 30. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:19 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd,…

  • Grundföreskriftnr: 2016:19
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:19
  • 2016
  • 2021
  • Aktuell
 31. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2016:6 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om

  • Grundföreskriftnr: 2015:25
  • Ändringsföreskriftnr: 2016:6
  • 2015
  • 2016
  • Historik
 32. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:10 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och över

  • Grundföreskriftnr: 2021:10
  • 2021
  • Aktuell
 33. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:23 Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen para

  • Grundföreskriftnr: 2021:23
  • 2021
  • Aktuell
 34. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2017:32 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:31) om stöd från det

  • Grundföreskriftnr: 2016:31
  • Ändringsföreskriftnr: 2017:32
  • 2016
  • 2017
  • Historik
 35. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2016:36 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:46) om bekämpning av

  • Grundföreskriftnr: 2010:46
  • Ändringsföreskriftnr: 2016:36
  • 2010
  • 2016
  • Aktuell
 36. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:6 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av

  • Grundföreskriftnr: 1992:38
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:6
  • 1992
  • 2021
  • Aktuell
 37. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2017:39 Saknr K 30 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS

  • Grundföreskriftnr: 2007:12
  • Ändringsföreskriftnr: 2017:39
  • 2007
  • 2017
  • Upphävd
 38. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2018:41 Saknr J 131 Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av hästdjur till länder som ingår i

  • Grundföreskriftnr: 2018:41
  • 2018
  • Upphävd
 39. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2018:42 Saknr J 17 Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av hästdjur; Utkom från trycket

  • Grundföreskriftnr: 2018:42
  • 2018
  • Upphävd
 40. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:31 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:75) om avgifter för

  • Grundföreskriftnr: 2019:75
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:31
  • 2019
  • 2020
  • Aktuell
 41. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:36 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2018:33) om

  • Grundföreskriftnr: 2018:33
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:36
  • 2018
  • 2020
  • Aktuell
 42. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 0771-223 223 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:1 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om

  • Grundföreskriftnr: 2015:2
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:1
  • 2015
  • 2021
  • Historik
 43. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2018:30 Saknr J 21 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:67) om

  • Grundföreskriftnr: 2002:67
  • Ändringsföreskriftnr: 2018:30
  • 2002
  • 2018
  • Upphävd
 44. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 0771-223 223 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:18 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om

  • Grundföreskriftnr: 2015:2
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:18
  • 2015
  • 2021
  • Aktuell
 45. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:5 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om

  • Grundföreskriftnr: 2013:14
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:5
  • 2013
  • 2021
  • Aktuell
 46. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:17 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av

  • Grundföreskriftnr: 2002:49
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:17
  • 2002
  • 2020
  • Aktuell
 47. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:26 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd,…

  • Grundföreskriftnr: 2016:19
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:26
  • 2016
  • 2020
  • Historik
 48. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 SJVFS 2006:27 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:1) om ansökan om vissa

  • Grundföreskriftnr: 2005:1
  • Ändringsföreskriftnr: 2006:27
  • 2005
  • 2006
  • Upphävd
 49. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2019:75 Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för offentliga kontroller; Utkom från trycket

  • Grundföreskriftnr: 2019:75
  • 2019
  • Historik
 50. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:2 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd,…

  • Grundföreskriftnr: 2016:19
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:2
  • 2016
  • 2021
  • Historik