EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 1990–2001

Publiceringsdatum: 2002-10-04

Referensår: 2001 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbrukets produktionsvärde ökade år 2001

Produktionsvärdet inom jordbrukssektorn uppgick 2001 till ca 42 200 milj kr, en ökning med drygt 1 300 milj kr eller 3,2 % sedan föregående år. Ökningen beror i huvudsak på att såväl producentpriser som arealersättningar och djurbidrag höjts. Räknat i fasta priser sjönk produktionen med 2,3 %. Det var främst vegetabilieproduktionen som sjönk beroende på dels en viss minskning av arealerna, dels lägre avkastning.

De totala produktionskostnaderna ökade nästan lika mycket som produktionsvärdet - drygt 1 100 milj kr eller 2,9 %. De s.k. övriga direktersättningarna (produktionssubventionerna) ökade dock också - med ca 500 milj kr - vilket medförde en ökning av jordbrukssektorns företagsinkomst från 5 100 till 5 800 milj kr.

Hitta på sidan

Till toppen