EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2005–2016

Publiceringsdatum: 2017-10-05

Referensår: 2016 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Minskat produktionsvärde i jordbruket 2016

Jordbrukssektorns produktionsvärde i löpande baspriser minskade med 1,1 miljarder kronor eller 2 % år 2016 jämfört med 2015. Värdet av vegetabilieproduktionen minskade med 5 % eller motsvarande 1,4 miljarder kronor medan värdet av animalieproduktionen ökade med 0,5 miljarder kronor eller motsvarande 2 %. Vidare ökade värdet av jordbrukstjänster medan värdet av så kallade sekundära icke jordbruksaktiviteter minskade.

Ökade kostnader för insatsvaror

Samtidigt som produktionsvärdet minskade, ökade kostnaderna för insatsvaror och tjänster med 0,7 miljarder kronor eller knappt 2 %. Kostnaderna för i stort sett samtliga insatsvaror och tjänster ökade, undantaget foder och växtskyddsmedel.

Sämre ekonomiskt resultat för jordbruket 2016

Det minskade värdet av jordbrukssektorns produktion i kombination med ökade kostnader bidrog till att faktorinkomsten, som ska täcka kostnader för löner, arrende, räntor samt eget kapital och arbete, minskade med nästan 9 % eller motsvarande 1,4 miljarder kronor. Företagsinkomsten, som ska täcka kostnader för eget arbete och eget kapital, minskade med 18 % eller knappt 1,5 miljarder kronor. Det ekonomiska resultaten för jordbruket ligger därmed i nivå med resultatet för 2014.

Hitta på sidan

Till toppen