Ekologisk animalieproduktion 2013

Publiceringsdatum: 2014-11-19

Referensår: 2013 Produktkod: JO0609 Ämnesord: Animalieproduktion, Ekologiskt

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Invägningen av ekologisk mjölk ökade svagt 2013

Invägningen av ekologisk mjölk uppgick till 366 300 ton 2013, en ökning med 0,6 % jämfört med 2012. Trenden med en ökande andel ekologisk mjölk bröts därmed. År 2013 var 13 % av den invägda mjölken ekologisk, vilket var i nivå med andelen 2012.

Slakten av ekologiska nötkreatur och får ökar

Slakten av nötkreatur samt får och lamm som är uppfödda med ekologiska pro­duktionsmetoder ökade med 11 % respektive 6 % 2013. Slakten av ekologiskt uppfödda nötkreatur uppgick till 18 400 ton 2013, vilket motsvarar en andel på knappt 15 % av den totala slakten. Slakten av ekologiskt uppfödda får och lamm uppgick till 1 100 ton, motsvarande 22 % av den totala slakten.

Invägningen av ekologiska ägg fortsätter att öka

År 2013 uppgick invägningen av ekologiska ägg till knappt 13 300 ton, en ökn­ing med 7 % jämfört med 2012. Andelen ekologiska ägg minskade dock vilket beror på att den totala invägningen ökade mer. År 2013 var 13 % av partihandelns invägning av ägg ekologiska.

Hitta på sidan

Till toppen