Ekologisk djurhållning 2018

Publiceringsdatum: 2019-06-19

Referensår: 2018 Produktkod: JO0115 Ämnesord: Djur, Ekologiskt

Ulf Svensson 036-15 5074 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor

I juni 2018 var 58 700 mjölkkor omställda till ekologisk produktion, vilket innebär en ökning med 5 800 kor eller 11 % jämfört med juni 2017. Andelen ekologiska mjölkkor i förhållande till det totala antalet mjölkkor i Sverige var 18 % år 2018.

Även antalet ekologiskt hållna kor för uppfödning av kalvar ökade och uppgick 2018 till 75 000, en ökning med 5 000 kor eller 7 %. Andelen ekologiska kor för uppfödning av kalvar var 35 % år 2018.

Fler värphöns och grisar men färre slaktkycklingar

Antalet ekologiskt hållna värphöns ökade 2018 med drygt 3 % till 1 283 100. Andelen ekologiska värphöns ökade dock inte utan låg kvar på 17 %.

Antalet ekologiskt hållna slaktkycklingar minskade kraftigt 2018 efter att ha ökat mycket de senaste åren. I juni 2018 var 128 400 slaktkycklingar ekologiska, en minskning med 43 000 eller 25 %. Andelen ekologiskt hållna slaktkycklingar uppgick till 1 %.

I juni 2018 uppgick antalet ekologiskt hållna grisar till 33 600, en ökning med närmare 9 % jämfört med 2017. Den ekologiska grisproduktionen är dock av liten omfattning. Andelen ekologiska grisar var 2 % år 2018.

Antalet ekologiskt hållna får uppgick till 128 900 år 2018, en ökning med knappt 2 % jämfört med 2017. Andelen ekologiska får ökade därmed något till 22 %.

Hitta på sidan

Till toppen