Ekologisk växtodling 2010. Omställda arealer och arealer under omställning

Publiceringsdatum: 2011-09-13

Referensår: 2010 Produktkod: JO0114 Ämnesord: Areal, Ekologiskt, Odling

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Ekologiska arealer fortsätter öka

Den totala arealen jordbruksmark som antingen var omställd eller var under omställning till ekologisk produktion uppgick år 2010 till knappt 439 000 hektar eller 14,2 % av den totala arealen jordbruksmark. Det motsvarar en ökning med 53 800 hektar eller 14 % jämfört med år 2009.

Ökad omställd areal men målet uppfylldes inte

Regeringens mål var att den omställda arealen vid utgången av år 2010 skulle motsvara 20 % av den totala jordbruksmarken. År 2010 uppgick den omställda arealen till knappt 329 500 hektar, vilket motsvarar 10,7 % av den totala jordbruksmarken. Målet uppfylldes således inte, men den omställda arealen ökade med nästan 26 700 hektar eller 8,8 % jämfört med år 2009.

Hitta på sidan

Till toppen