Husdjur i juni 2017

Publiceringsdatum: 2019-10-15

Referensår: 2017 Produktkod: JO0103 Ämnesord: Djur

Anders Grönvall 036-15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Antalet djur i jordbruket ökar

Såväl antalet nötkreatur som antalet får, svin och fjäderfä ökar totalt sett i landet mellan juni 2016 och juni 2017. Antalet mjölkkor fortsätter dock att minska vilket kan ses i figur A. Mellan juni 2016 och juni 2017 har antalet mjölkkor minskat med nästan 9 000 djur och sedan 2010 har antalet mjölkkor minskat med ca 7,5 % till 322 000 djur. Däremot ökar antalet kor för uppfödning av kalvar och antalet kvigor, tjurar och stutar det senaste året. Antalet kor för uppfödning av kalvar minskade under ett antal år från 2010 men har sedan 2015 ökat och är nu på rekordnivå antalsmässigt.

Antalet svin har ökat med uppskattningsvis 0,6 % mellan 2016 och 2017. Såväl galtar, suggor som slaktsvin och smågrisar har ökat i antal, även om förändringarna inte är statistiskt säkerställda. Sedan 2010 har däremot trenden varit att antalet svin minskat årligen då antalet svin totalt sett minskat med 10,4 % under perioden.

Antalet får har ökat med 28 000 djur, eller nästan 5 %, mellan 2016 och 2017. Den största ökningen är av antalet tackor och baggar även om också antalet lamm ökat. Att antalet kor ökat är statistiskt säkerställt.

På fjäderfäsidan har antalet djur ökat mellan 2016 och 2017 för såväl slaktkycklingar som kycklingar för äggproduktion och är uppe på nivåer antalsmässigt som inte setts tidigare i våra undersökningar. Antalet höns har dock minskat efter rekordhöga antal 2016.

Stadig minskning av antalet företag med mjölkkor

Antalet företag med mjölkkor minskar stadigt. 2017 är det nästan 300 färre än 2016 och ca 2 000 färre än 2010. Däremot har antalet företag med kor för uppfödning av kalvar ökat de senaste två åren.

Den snabba minskningen av antalet svinföretag som man kunde se under flera år har mellan de sista åren avtagit. Mellan 2016 och 2017 går det inte att se någon statistiskt säkerställd förändring av antalet företag med svin.

Det finns en statistiskt säkerställd ökning av antalet företag med får mellan juni 2016 och 2017. Uppskattningsvis har antalet företag med får ökat med ca 6 %.

Hitta på sidan

Till toppen