Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2011

Publiceringsdatum: 2013-01-08

Referensår: 2011 Ämnesord: Ekonomi

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Växande investeringar 2011

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2011 uppskattas till 6 993 miljoner kronor, 784 miljoner kronor mer än år 2010 i löpande priser och alltså en ökning med 13 %. Den enskilda kategori där investeringarna ökat mest är Redskap för rotfrukter, där har de ökat med 149 % jämfört med föregående år. Investeringarna i Redskap för grundförbättringar har minskat mest, med cirka 44 % sedan året innan. Inom de flesta kategorier verkar investeringarna ha överskridit toppnivåerna från år 2008 och därmed brutit de två senaste årens nedåtgående trend.

Investeringar 1970 - 2011

Räknat i fasta priser fördubblades jordbrukets investeringar i maskiner och redskap mellan år 1970 och 1975, för att sedan öka med ytterligare drygt 20 % till 1976. Efter toppen 1976 har trenden dock varit nedgående med ett fåtal trendbrott (främst 1982 och 1988) fram till år 1993 då investeringarna nådde sin botten. Efter år 1993 ökade investeringarna inom jordbruket igen fram till år 2000. Sedan dess har nivån varit relativt konstant och endast pendlat några procentenheter upp och ner fram till år 2007 då ökningen från året innan var 18 %. År 2008 fortsatte ökningen med blygsamma 4 % och nådde då en tillfällig topp för att åren därefter sjunka med nästan 17 % respektive stiga med 3 %. År 2011 steg investeringarna betydligt igen, med 13 %, vilket resulterade i den högsta investeringssumman någonsin mätt i löpande priser. Justerat för inflation var dock investeringarna större år 2008. I fasta priser låg investeringarna i maskiner och redskap för jordbruket år 2011 på 102 % av 1970-års nivå. Utvecklingen i löpande och fasta priser sedan år 1970 redovisas i tabell 2.

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2011, i 2011 års priser

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2011, i 2011 års priser

Hitta på sidan

Till toppen