Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2013

Publiceringsdatum: 2014-05-14

Referensår: 2013 Ämnesord: Ekonomi

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Fortsatt nedgång i jordbrukets investeringar under 2013

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2013 uppskattas till 5 698 miljoner kronor, 971 miljoner kronor mindre än år 2012 i löpande priser och alltså en minskning med 15 %. Den enda kategori där investeringarna ökat är redskap för jordbearbetning, som ökat med 2 % till 254 miljoner, en nivå de legat relativt stabilt kring sedan 2011. Investeringarna i redskap för grundförbättring har minskat mest sett i procent, en minskning från 3 miljoner kronor 2012 till 2 miljoner 2013 ger ett fall om 33 %. Värdemässigt har minskningen dock varit störst för sålda traktorer, investeringarna har sjunkit med nästan en femtedel till 1 994 miljoner kronor. Justerat för inflation var 2013 års investeringar de lägsta sedan år 1995, medan minskningen från föregående år var den kraftigaste sedan 1991.

Investeringar 1970–2013

Räknat i fasta priser fördubblades jordbrukets investeringar i maskiner och redskap mellan år 1970 och 1975, för att sedan öka med ytterligare drygt 20 % till 1976. Efter toppen 1976 har trenden dock varit nedgående med ett fåtal trendbrott (främst 1982 och 1988) fram till år 1993 då investeringarna nådde sin botten. Efter år 1993 ökade investeringarna inom jordbruket igen fram till år 2000. Sedan dess har nivån varit relativt konstant och endast pendlat några procentenheter upp och ner fram till år 2007 då ökningen från året innan var 18 %. År 2008 nådde investeringarna sin högsta nivå sedan 1989 och den har ännu inte överträffats. År 2011 tycktes de återigen vara på väg upp, men i och med 2012 och nu 2013 års fall är trenden snarare tydligt nedåtgående. Investeringarna år 2013 uppgår till 77 % av värdet år 1970.

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2013, i 2013 års priser

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2013, i 2013 års priser

Hitta på sidan

Till toppen