Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll.
Uppgifter till och med 2016

Publiceringsdatum: 2017-12-08

Referensår: 2016 Produktkod: JO1301 Ämnesord: Konsumtion

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Oförändrad totalkonsumtion av kött de senaste åren

Totalkonsumtionen, som mäter den totala förbrukningen av råvaror för humankonsumtion,
av kött har under perioden 1980-2016 ökat med 38 % till 88 kg. Sedan 2010 har dock konsumtionen varit i stort sett oförändrad mellan 86-88 kg per person och år.

Från råvaror till förädlade livsmedel

För många varugrupper syns en långsiktig konsumtionsutveckling från livsmedel av råvarukaraktär till mer förädlade produkter. Totalkonsumtionen av socker och sirap har varierat mellan 41-49 kg per person och år under perioden 1980-2016, medan direktkonsumtionen av socker (bland annat strö- och bitsocker) har minskat med 69 %. Samtidigt har direktkonsumtionen av choklad och konfektyrvaror samt läskedrycker, cider m.m. ökat kraftigt, även om ökningstakten inte varit lika dramatiskt efter år 2000. Samma utvecklingsmönster kan även urskiljas när det gäller för varugrupperna potatis, bröd och spannmålsprodukter samt mejeriprodukter. Under perioden 1980-2016 har kontinuerlig konsumtionsminskning av mjölk har skett, medan konsumtionen av ost har ökat.

Ökad energitillförsel

Från 1980 till 2016 har den totala energitillförseln från livsmedel (exklusive alkohol) ökat från 12 000 till 13 100 kJ (eller 2 900 till 3 100 kcal) per person och dag. Det är främst energitillförseln från protein som ökat under perioden, detta kan till stor del förklaras av ökad köttkonsumtion.

Hitta på sidan

Till toppen