Skörd av trädgårdsväxter 2007

Publiceringsdatum: 2008-05-30

Referensår: 2007 Produktkod: JO0607 Ämnesord: Areal, Odling, Skörd, Trädgård

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Odling av trädgårdsväxter i Sverige

Skörden av de trädgårdsväxter som visas i detta meddelande skiljer sig inte nämnvärt från tidigare år. De variationer som uppvisas beror med största sannolikhet på vädervariationer, andra odlingsförhållanden samt på den slumpmässighet som förekommer i urvalsundersökningar.

Hitta på sidan

Till toppen