Trädgårds­undersökningen 2008

Kvantiteter och värden avseende 2008 års produktion

Publiceringsdatum: 2010-05-28

Referensår: 2008 Produktkod: JO0203 Ämnesord: Ekonomi, Trädgård

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Produktionsvärdet minskade mellan 2007 och 2008

Produktionsvärdet för svensk trädgårdsodling uppgick till 3,3 miljarder kronor 2008. Produktionsvärdet minskade med 4 % (121,1 miljoner kronor) mellan 2007 och 2008.

Produktionsvärdet på friland uppgick till 1,7 miljarder kronor 2008. Värdet ökade med 2 % (25,6 miljoner kronor) mellan 2007 och 2008. Produktionsvärdet minskade för köksväxter och bär med 233,9 miljoner kronor och ökade för frukt och plantskoleväxter med 259,5 miljoner kronor.

Produktionsvärdet i växthus uppgick till nästan 1,6 miljarder kronor 2008. Värdet minskade med 8 % (146,7 miljoner kronor) mellan 2007 och 2008. Störst minskning, 78,1 miljoner kronor stod utplanteringsväxter för.

Hitta på sidan

Till toppen