Trädgårds­undersökningen 2010

Kvantiteter och värden avseende 2010 års produktion

Publiceringsdatum: 2011-06-15

Referensår: 2010 Produktkod: JO0203 Ämnesord: Ekonomi, Trädgård

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Produktionsvärdet ökade med 9 %

Produktionsvärdet för svensk trädgårdsodling uppgick till nästan 3,8 miljarder kronor år 2010. Produktionsvärdet ökade med 9 % (318 miljoner kronor) mellan åren 2009 och 2010. Frilands- och växthusprodukter stod vardera för cirka hälften av produktionsvärdet.

Produktionsvärdet på friland

När det gäller frilandsodling stod lövfällande träd och jordgubbar för de största produktionsvärdena, 319 miljoner kronor respektive 245 miljoner kronor. Produktionsvärdet för plantskoleväxter representerar dock värdet på plantorna i odling och inte värdet av sålda plantor. Det är vanligt att odlingen av plantor tar flera år. Produktionsvärdet för frilandsprodukter ökade med 10 % mellan åren 2009 och 2010. De största ökningarna av produktionsvärdet kan noteras för äpple med 50 miljoner kronor och för matlök med 49 miljoner kronor.

Produktionsvärdet i växthus

När det gäller växthusodling stod gurka och tulpaner för de största produktionsvärdena, 295 respektive 281 miljoner kronor. Tillsammans utgjorde de drygt 30 % av det totala produktionsvärdet för växthusodling, vilket ökade med 8 % mellan åren 2009 och 2010. Den största värdeökningen stod tomat och gurka för, vilkas produktionsvärdet ökade med 48 respektive 45 miljoner kronor.

Hitta på sidan

Till toppen