Arrendepriser på jordbruksmark 2010

Publiceringsdatum: 2011-03-08

Referensår: 2010 Produktkod: JO1003 Ämnesord: Ekonomi, Priser och prisindex

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Fortsatt stigande arrendepriser på jordbruksmark

Priser för både jordbruksmark och arrenden av jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde år 1995. Från 1995 fram till 2010 har arrendepriserna på jordbruksmark ökat med 72 %.

Från och med EU-inträdet och fram till år 2006 ökade arrendepriserna på jordbruksmark i Sverige måttligt med upp till 7 % per år för att sedan stiga med hela 16 % mellan 2006 och 2007.

Mellan åren 2008 och 2009 steg arrendepriserna på jordbruksmark med ca 3 % i genomsnitt. Ökningen var störst i Norra Mellansverige med 20 % följt av Östra Mellansverige där arrendepriserna steg med 8 %.

Ungefär samma procentuella prisförändring skattades mellan 2009 och 2010 då arrendepriserna på jordbruksmark i genomsnitt steg med ca 4 %. Störst procentullt sett var ökningen i Norra Sverige där priset steg med 11 % följt av Västsverige där priset i genomsnitt ökade med 7 %. En hektar jordbruksmark kostar i genomsnitt 1 391 kr/ha att arrendera i Sverige år 2010.

Figur A. Utvecklingen av arrendepriser för jordbruksmark 1998–2010, inklusive gratisarrenden, kr/ha

Utvecklingen av arrendepriser för jordbruksmark 1998–2010,inklusive gratisarrenden, kr/ha

Hitta på sidan

Till toppen