Jordbrukarhushållens inkomster 2006

Publiceringsdatum: 2008-09-24

Referensår: 2006 Produktkod: JO0204 Ämnesord: Ekonomi

Lars G Persson, SCB statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2006

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade år 2006 med 14 000 kr eller 5 % till 272 300 kr. Föregående år var ökningen 8 %. Hushållsinkomsten definieras som inkomsten sedan skattefria bidrag lagts till samt skatter, allmän egenavgift och övriga negativa transfereringar dragits av från inkomsterna av tjänst, näringsverksamhet och kapital.

Skillnader i hushållsinkomster mellan länen

Hushållsinkomsten efter transfereringar var 2006 högst i Kronobergs län med 336 100 kr följt av Jönköpings och Västerbottens län med 311 000 kr respektive 283 700 kr. Det innebär att hushållsinkomsten efter transfereringar för Kronobergs län låg 23 % och för de övriga två länen 14 % respektive 4 % över riksgenomsnittet, som var 272 300 kr. Lägst var hushållsinkomsten efter transfereringar i Gotlands län med 232 100 kr, vilket var 15 % under riksgenomsnittet. Därefter följde Stockholms, Gävleborgs och Dalarnas län som låg 7 %, 5 % respektive 4 % under riksgenomsnittet.

Den högsta genomsnittliga ökningen av hushållsinkomsten efter transfereringar år 2006 uppvisade Norrbottens (24 400 kr), Södermanlands (19 500 kr) och Örebro län (18 300 kr) medan Stockholms (5 500 kr), Gotlands (8 300 kr) och Blekinge län (9 500 kr) hade de lägsta ökningarna.

Hitta på sidan

Till toppen