Jordbrukarhushållens inkomster 2006

Referensår: 2006 Produktkod: JO0204 Ämnesord: Ekonomi

Malin Sandberg 036-15 59 45 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2006

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar öka-de år 2006 med 14 000 kr eller 5 % till 272 300 kr. Föregående år var ökningen 8 %. Hushållsinkomsten definieras som inkomsten sedan skattefria bidrag lagts till samt skatter, allmän egenavgift och övriga negativa transfereringar dragits av från inkomsterna av tjänst, näringsverksamhet och kapital,

Publiceringsdatum: 2008-09-24