Jordbrukarhushållens inkomster 2009

Referensår: 2009 Produktkod: JO0204 Ämnesord: Ekonomi

Malin Sandberg 036-15 59 45 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade något 2009

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade år 2009 med 1 500 kr eller 1 % till 295 800 kr. Föregående år var förändringen av den genomsnittliga hushållsinkomsten obetydlig. Ökningen under 2009 är störst vid företag med andra husdjur. Hushållsinkomsten definieras som inkomsterna av tjänst, näringsverksamhet och kapital sedan skattefria bidrag lagts till samt skatter, allmän egenavgift och övriga negativa transfereringar dragits ifrån.

Publiceringsdatum: 2011-06-01