Jordbrukarhushållens inkomster 2009

Publiceringsdatum: 2011-06-01

Referensår: 2009 Produktkod: JO0204 Ämnesord: Ekonomi

Monica Eidstedt statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade något 2009

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade år 2009 med 1 500 kr eller 1 % till 295 800 kr. Föregående år var förändringen av den genomsnittliga hushållsinkomsten obetydlig. Ökningen under 2009 är störst vid företag med andra husdjur. Hushållsinkomsten definieras som inkomsterna av tjänst, näringsverksamhet och kapital sedan skattefria bidrag lagts till samt skatter, allmän egenavgift och övriga negativa transfereringar dragits ifrån.

Skillnader i inkomster mellan länen

Hushållsinkomsten efter transfereringar var 2009 högst i Jönköpings län med 320 100 kr följt av Västerbottens och Kronobergs län med 310 200 kr respektive 309 700 kr. Det innebär att hushållsinkomsten efter transfereringar låg 8 % över riksgenomsnittet för Jönköpings län och 5 % för de övriga två länen. Riksgenomsnittet var 295 800 kr. Lägst var hushållsinkomsten efter transfereringar i Gotlands län med 250 400 kr, vilket var 15 % under riksgenomsnittet. Därefter följde Blekinge och Värmlands län som alla låg 5 % respektive 4 % under riksgenomsnittet.
Den högsta genomsnittliga ökningen av hushållsinkomsten efter transfereringar år 2009 uppvisade Stockholms län (17 600 kr) följt av Skåne län (8 700 kr). I flera län har hushållsinkomsten efter transfereringar minskat, främst Kalmar län (‑8 700 kr) och Uppsala län (‑5 600 kr).

Hitta på sidan

Till toppen