Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Jordbrukarhushållens inkomster 2016

Referensår: 2016 Produktkod: JO0204 Ämnesord: Ekonomi

Malin Sandberg 036-15 59 45 statistik@jordbruksverket.se

Statistiken är korrigerad

Inkomster fördelat efter brukarens ålder och kön har rättats i tabellerna 2-9. Antal hushåll i tabell 10 har också rättats.

Korrigeringsdatum: 2019-06-04

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2016

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade år 2016 med 4 300 kr (1 %) till 369 800 kr. Inkomster var under 2016 störst vid jordbruksföretag med stora arealer.

Vid heltidsjordbruk var den genomsnittliga hushållsinkomsten 386 700 kr. Jämfört med 2015 innebär det en ökning med 6 700 kr (2 %). Den genomsnittliga inkomsten för heltidsjordbruk var störst hos jordbrukarhushåll med driftinriktningen andra husdjur.

Publiceringsdatum: 2018-05-25

Denna modul visas endast online