Jordbrukarhushållens inkomster 2016

Publiceringsdatum: 2018-05-25

Referensår: 2016 Produktkod: JO0204 Ämnesord: Ekonomi

Monica Eidstedt statistik@jordbruksverket.se

Statistiken är korrigerad

Negativa transfereringar och hushållsinkomster efter transfereringar har uppdaterats i Jordbruksverkets statistikdatabas. Inkomster fördelat efter brukarens ålder och kön har rättats i tabellerna 2-9. Antal hushåll i tabell 10 har också rättats.

Korrigeringsdatum: 2021-12-09

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2016

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade år 2016 med 4 300 kr (1 %) till 369 800 kr. Inkomster var under 2016 störst vid jordbruksföretag med stora arealer.

Vid heltidsjordbruk var den genomsnittliga hushållsinkomsten 386 700 kr. Jämfört med 2015 innebär det en ökning med 6 700 kr (2 %). Den genomsnittliga inkomsten för heltidsjordbruk var störst hos jordbrukarhushåll med driftinriktningen andra husdjur.

De ökade hushållsinkomsterna 2016 bestod till störst del av ökade tjänsteinkomster såväl
för heltidsjordbruk som för samtliga jordbrukarhushåll.

Hitta på sidan

Till toppen