Jordbruksekonomiska undersökningen 2018

Publiceringsdatum: 2020-02-28

Referensår: 2018 Produktkod: JO0202 Ämnesord: Ekonomi, Företag

Daniel Persson 036-15 50 39 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Försämrat resultat för mjölkföretag

Den varma och torra sommaren 2018 påverkade jordbruket i stor omfattning. Skördarna av spannmål och oljeväxter var mycket låga. Grovfoderbristen orsakade problem för djurhållare och priserna för grovfoder, halm och spannmål steg kraftigt.

Växtodlingsföretag

Nettoresultatet för de mindre växtodlingsföretagen i södra och mellersta Sveriges slättbygder var omkring 140 tkr. För medelstora växtodlingsföretag i samma område var motsvarande nettoresultat omkring 190 tkr. Nettoresultatet för de större växtodlingsföretagen var omkring 570 tkr.

Mjölkföretag

För de större mjölkföretagen minskade nettoresultatet på riksnivå signifikant jämfört med 2017, till 810 tkr. Nettoresultatet på riksnivå för de mindre var omkring 110 tkr och för de medelstora omkring 310 tkr, båda signifikanta minskningar jämfört med 2017.

Köttdjursföretag

Nettoresultatet på riksnivå för köttdjursföretag var omkring 50 tkr i den mindre klassen. I den större klassen var nettoresultatet 260 tkr.

Grisföretag

Nettoresultatet på riksnivå för medelstora grisföretag var i genomsnitt omkring 520 tkr. För de större grisföretagen beräknas nettoresultatet i genomsnitt till omkring 850 tkr.

Hitta på sidan

Till toppen