Jordbruksföretag och företagare 2003

Publiceringsdatum: 2004-09-15

Referensår: 2003 Produktkod: JO0106 Ämnesord: Företag, Struktur, Sysselsättning

Anders Grönvall 036 – 15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska

Antalet jordbruksföretag med mer än 2,0 hektar åkermark har under det senaste året minskat med 4 170 och uppgick år 2003 till 66 780. Sedan 1970 har antalet företag minskat med 57 %. Antalet företag med 30 hektar åkermark eller mindre har under denna period minskat med 68 % medan antalet företag med mer är 30 hektar åkermark varit i stort sett konstant. Den enda grupp av företag som ökat kontinuerligt i antal sedan 1970 är företag med mer än 100 hektar åkermark.

Den genomsnittliga arealen åkermark per företag har fördubblats mellan åren 1970 och 2003, från 20 till 40 hektar.

Yngre jordbrukare brukar större arealer än äldre

Medianåldern för jordbrukarna år 2003 var 53 år. För företag i de mindre storleksklasserna åkermark var medianåldern högre och i de större klasserna lägre. Medianål­dern för jordbukare med åkerarealer större än 100 hektar var 49 år.

Var sjätte jordbrukare var år 2003 över 65 år, medan endast 6 % av jordbrukarna var yngre än 35 år.

Den totala arealen åkermark har minskat med 12 % sedan 1970
Den totala arealen åkermark har mellan 1970 och 2003 minskat med 363 000 hektar till 2 668 586 hektar, motsvarande 12 %. Ca 55 % av åkermarken ägs av brukaren medan ca 45 % arrenderas.

Hitta på sidan

Till toppen