Jordbruksmarkens användning 2016.
Preliminär statistik

Publiceringsdatum: 2016-05-26

Referensår: 2016 Produktkod: JO0104 Ämnesord: Areal, Odling

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Arealen jordbruksmark minskar något

I år, 2016, är den totala jordbruksmarken preliminärt 3 030 400 hektar. Arealen åkermark är 2 576 000 hektar. Det är en minskning med 14 000 hektar (‑0,5 %) jämfört med 2015. Den totala arealen betesmark är 454 400 hektar, vilket är en ökning med 4 500 hektar (+1 %) jämfört med 2015.

Arealen spannmål minskar

Den totala spannmålsarealen är preliminärt 1 021 400 hektar i år. Det är en minskning med 12 800 hektar (‑1 %) jämfört med 2015. Havrearealen ökar med 14 200 hektar (+8 %) till 182 200 hektar och vetearealen minskar med 8 600 hektar (‑2 %) till 451 300 hektar. Arealen för korn är 328 000 hektar vilket är oförändrat jämfört med 2015. Resterande spannmålsgrödor, råg, rågvete och blandsäd odlas på totalt 59 800 hektar vilket är en minskning med 18 900 hektar (‑24 %).

Arealen raps och rybs minskar

Den odlade arealen av raps och rybs är preliminärt 93 700 hektar i år. Det är en minskning med 900 hektar (‑1 %) jämfört med 2015. Den största grödan är höstraps som svarar för 90 % av den totala arealen raps och rybs.

Arealen vall och grönfoderväxter minskar

Arealen vall och grönfoderväxter är preliminärt 1 109 300 hektar i år, vilket är en minskning med 28 700 hektar (‑3 %) jämfört med 2015.

Hitta på sidan

Till toppen