Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

Slutlig statistik

Publiceringsdatum: 2018-04-27

Referensår: 2017 Produktkod: JO0601 Ämnesord: Odling, Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Stor höstveteskörd bidrog till ökad spannmålsskörd

Den totala spannmålsskörden uppgick till närmare 6 miljoner ton under 2017. Den är 9 % större än föregående års skörd och 8 % större än genomsnittet för de senaste fem åren. Höstvetearealen var rekordstor och hälften av den totala spannmålsskörden utgörs av höstvete.

Största raps- och rybsskörden sedan 1990

Totalskörden av raps och rybs har beräknats till 377 300 ton, vilket är 41 % mer än 2016, 17 % mer än femårsgenomsnittet och den största raps- och rybsskörden på 27 år. Ökningen är främst en följd av att odlingsarealen av höstraps hade ökat.

Hälften av spannmålsarealen obärgad i Norrbotten

I Västerbottens och Norrbottens län blev 44 respektive 50 % av spannmålsareal­erna helt oskördade. I Gävleborgs och Västernorrlands län fick 15 respektive 20 % av spannmålsarealerna lämnas obärgade. Stora spannmålsarealer blev oskördade även i Kronobergs, Jämtlands, Kalmar och Blekinge län.

Höstregnen gjorde att all potatis inte kunde skördas

Den svenska skörden av matpotatis beräknas till 527 000 ton år 2017. Det är 4 % lägre än 2016 år och 3 % lägre än femårsgenomsnittet. Det innebär en totalskördenivå på samma låga nivå som åren 2006, 2007 och 2015. Den totala skörden för potatis för stärkelse beräknas till 325 500 ton, vilket är 5 % högre än föregående års resultat.

Vallskörden på samma nivå som 2016

Den totala bärgade skörden av slåttervall har beräknats till 4 879 200 ton vilket är på samma nivå som 2016 års skörd. Variationerna är emellertid stora inom landet. Hektarskörden omräknad i hövikt med 83,5 % torrsubstans beräknades till 6 120 kilo per hektar för riket som helhet, vilket också är i nivå med föregående år.

Hitta på sidan

Till toppen