Sysselsättning i jordbruket 2003

Publiceringsdatum: 2014-11-18

Referensår: 2013 Produktkod: JO1101 Ämnesord: Företag, Struktur, Sysselsättning

Saranda Daka 036 – 15 59 70 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Av de stadigvarande sysselsatta inom jordbruket är en tredjedel kvinnor

Antalet sysselsatta inom det svenska jordbruket uppgick år 2003 till 167 950 personer. Detta är en minskning med drygt 9 000 personer, eller ca 5 %, sedan 1999 då man senast genomförde en motsvarande undersökning. Minskningen av antalet sysselsatta inom jordbruket är en pågående trend sedan ett stort antal år tillbaka i tiden. Minskningen är betydligt svagare i början av 2000-talet än vad den var i slutet av 1990-talet, då antalet sysselsatta minskade med drygt 19 000 mellan 1995 och 1999.

Bland de stadigvarande sysselsatta var en tredjedel kvinnor, motsvarande 48 500 personer. Denna andel är i stort sett oförändrad sedan 1999. Av totala antalet sysselsatta i jordbruket var 14 % tillfälligt sysselsatta, vilket är en ökning sedan 1999.

Sysselsättningen domineras av familjemedlemmar

Av det totala antalet sysselsatta i jordbruket år 2003 fanns 143 300, eller 85 %, på företag som drevs som enskild firma. På dessa företag fanns 63 000 företagare och 56 500 familjemedlemmar till företagarna. Övriga, d.v.s. icke-familjemedlemmar, utgjorde 23 800 eller 17 % av antalet sysselsatta på dessa företag.

På företag som drivs som juridisk person fanns 24 600 sysselsatta personer eller 15 % av det totala antalet sysselsatta inom jordbruket. Detta är en ökning med 2 000 personer sedan 1999. Det är främst antalet tillfälligt sysselsatta som ökat.

Hitta på sidan

Till toppen