Vattenbruk 2010

Publiceringsdatum: 2011-08-19

Referensår: 2010 Produktkod: JO1201 Ämnesord: Odling, Struktur, Sysselsättning, Vattenbruk

Martina Kielén, SCB 010-479 67 72 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

År 2010 producerades inom svenskt vattenbruk 7 851 ton matfisk i slaktad vikt, vilket motsvarar 9 260 ton i beräknad hel färskvikt. Detta är 28 % högre än 2009 års produktion. Den slaktade fisken bestod till 85 % av regnbåge. Vidare producerades bl.a. 1 307 ton röding och 1 382 ton musslor. Det sammanlagda värdet av all produktion för konsumtion har beräknats till 254 miljoner kronor. Motsvarande värde för år 2009 var 212 miljoner kronor.

Produktionen av sättfisk och sättkräftor skattas till 1 077 ton. Även här är regnbåge den dominerande arten. Värdet av produktion för utsättning beräknas till 80 miljoner kronor.

Hitta på sidan

Till toppen