Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1-2 år 2019

Publiceringsdatum: 2019-09-09

Referensår: 2019 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Svensk export och import av jordbruksvaror och livsmedel fortsätter att öka

  • Det första halvåret 2019 ökade värdet av exporten av jordbruksvaror och livsmedel med 3,4 procent och importen ökade med 5,5 procent jämfört med motsvarande period 2018. Om fisk exkluderas så uppgick ökningen till 5,3 procent för exporten och 6,0 procent för importen.
  • Norge, Danmark och Finland är fortsatt de viktigaste exportmarknaderna för svenska jordbruksvaror och livsmedel.
  • Underskottet i handeln med jordbruksvaror och livsmedel ökade under det första halvåret 2019 jämfört med motsvarande period 2018 och uppgick till strax över 35 miljarder kronor.

Hitta på sidan

Till toppen