Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Publiceringsdatum: 2014-03-21

Referensår: 2013 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

  • Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor, en ökning med 9 procent jämfört med 2012. Importen ökade till närmare 110 miljarder kronor, en ökning med 6 procent.
  • Mejeriprodukter, socker, djurfoder och fisk är produktgrupper som ökat i exportvärde 2013. Produktgrupper som ökat i importvärde 2013 är bland annat socker, tobak och fisk.
  • Norge är fortsatt Sveriges viktigaste exportmarknad för jordbruksvaror och livsmedel och exporten dit uppgick 2013 till 8,1 miljarder kronor, en ökning med närmare 11 procent jämfört med 2012.

Hitta på sidan

Till toppen