Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1-2 år 2011

Publiceringsdatum: 2011-09-05

Referensår: 2011 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat

  • Underskottet i handelsbalansen för handeln med jordbruksvaror och livsmedel ökade något under första halvåret 2011 jämfört med samma period 2010. Sedan år 2005 har underskottet ökat med undantag för 2010 då underskottet minskade något.
  • I kronor per kilo har det inte skett några större förändringar för flera stora varugrupper under första halvåret 2011 jämfört med samma period 2010.
  • Totalsiffran för handeln med jordbruksvaror och livsmedel, undantaget norsk fisk, visar på en oförändrad export och en ökning av importvärdet med 4 procent för första halvåret 2011 jämfört med samma period 2010.

Hitta på sidan

Till toppen