Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1-2 år 2015

Publiceringsdatum: 2015-09-07

Referensår: 2015 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Fortsatt stark ökningstrend för svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel

  • Det första halvåret 2015 ökade både värdet av exporten och importen av jordbruksvaror och livsmedel med 7,9 procent jämfört med motsvarande period under 2014.
  • En stor del av fiskprodukterna i den svenska utrikeshandelsstatistiken är vidareexport av norsk lax. Exkluderas fisk så ökade exportens värde med 2,5 % och importens värde med 5,0 %.
  • Underskottet i handeln med jordbruksvaror och livsmedel ökade under det första halvåret 2015 jämfört med motsvarande period under 2014.

Hitta på sidan

Till toppen