Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1-2 år 2017

Publiceringsdatum: 2017-09-08

Referensår: 2017 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Svensk export och import av jordbruksvaror och livsmedel ökar, men inte lika snabbt som den totala utrikeshandeln

  • Det första halvåret 2017 ökade värdet av exporten av jordbruksvaror och livsmedel med 4,5 procent och importen ökade med 5,2 procent jämfört med motsvarande period 2016. Om fisk exkluderas så uppgick ökningen till 7,7 procent för exporten och 7,1 procent för importen.
  • Norge, Danmark och Finland är fortsatt de viktigaste exportmarknaderna för svenska jordbruksvaror och livsmedel.
  • Underskottet i handeln med jordbruksvaror och livsmedel ökade under det första halvåret 2017 jämfört med motsvarande period 2016 och uppgick till 31 miljarder kronor.

Hitta på sidan

Till toppen