Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2006-2008

Publiceringsdatum: 2009-10-20

Referensår: 2008 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

  • Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel ökade i värde under 2008. Ökningen var betydligt större än för annan varuhandel.
  • En stor del av ökningen beror på att priserna var ovanligt höga under större delen av 2008, men det handlar också om större volymer.
  • Importen av kött och mejeriprodukter ökade mest. För exporten kom de största ökningarna för spannmål, men även förädlade livsmedel och drycker ökade betydligt.

Hitta på sidan

Till toppen