Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2010-2012

Publiceringsdatum: 2013-11-01

Referensår: 2012 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

  • Värdet av Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel uppgick till drygt 58 miljarder SEK 2012. Motsvarande siffra för importen var drygt 102 miljarder SEK.
  • Värdet av Sveriges export och import av jordbruksvaror och livsmedel ökade med sju respektive tre procent under 2012 jämfört med 2011.
  • Exportvärdet för vodka, den största inhemskt producerade exportprodukten, ökade med två procent mellan 2011 och 2012. Vodka stod för sju procent av det totala exportvärdet av jordbruksvaror och livsmedel 2012.

Hitta på sidan

Till toppen