Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2015:06

Publiceringsdatum: 2015-09-03

Referensår: 2015 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna steg enligt Produktionsmedelprisindex
(PM-index) med 0,4 % mellan juni 2014 och juni 2015. Under samma period sjönk Avräkningsprisindex (A-index) med -0,9 %. Sjunkande avräkningspriser på potatis och mjölk bidrog mest till detta.

I senare led sjönk priserna enligt Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) med -0,5 % medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med  0,3 % mellan juni 2014 och juni 2015.

Hitta på sidan

Till toppen