Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1-3 år 2010

Publiceringsdatum: 2010-12-02

Referensår: 2010 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Handelsstatistik i 3:e kvartalet visar att underskottet med jordbruksvaror och livsmedel minskar

  • Underskottet i handeln med jordbruksvaror och livsmedel minskade med 1,6 miljarder kronor under januari till september 2010 jämfört med samma period 2009.
  • En förklaring till att underskottet minskar kan vara att kronan stärkts som gjort att
    värdet på importen endast stigit marginellt.
  • En annan förklaring till att underskottet minskar är att exporten fortsätter att utvecklas positivt och då framförallt exporten av fisk.

Hitta på sidan

Till toppen