Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel kvartal 1-3 år 2011

Publiceringsdatum: 2011-12-05

Referensår: 2011 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Svensk jordbruks- och livsmedelshandel ökade under de första tre kvartalen 2011

  • Värdet av exporten och importen av jordbruksvaror och livsmedel ökade under de första tre kvartalen 2011 med 2,5 respektive 4,3 % jämfört med motsvarande period under 2010.
  • De värdemässiga ökningarna kan på exportsidan främst härledas till produktgrupperna diverse livsmedel, fisk och fiskberedningar samt spannmål och på importsidan till produktgrupperna kaffe, te och kakao samt fisk och fiskberedningar.
  • Underskottet i handeln med jordbruksvaror och livsmedel, som minskade något under 2010, ökar nu återigen och uppgick under de första tre kvartalen 2011 till närmare 32 miljarder kronor.

Hitta på sidan

Till toppen